1. Về nội dung ông Lưu chưa được nhận chế độ trợ cấp một lần trước khi xuất ngũ: Căn cứ Quyết định phục viên số 248 ngày 20-4-1981 của Phòng Hậu cần, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đối với ông Phạm Ngọc Lưu ghi rõ: “Đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết mọi quyền lợi, lương hoặc sinh hoạt phí và các khoản phụ cấp khác cho đồng chí Lưu đến ngày 30-4-1981; đồng chí Chỉ huy trưởng Tiểu đoàn 25 và đồng chí Lưu chiếu quyết định thi hành”. Như vậy việc giải quyết trợ cấp thương tật một lần trước khi xuất ngũ của ông Lưu thuộc thẩm quyền của Tiểu đoàn 25, Phòng Hậu cần, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3); đề nghị ông Lưu liên hệ trực tiếp với đơn vị cũ để được giải quyết.

2. Về nội dung ông Lưu đề nghị giám định vết thương còn sót (bị thương lần 2): Căn cứ biên bản giám định y khoa của Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) ngày 24-4-1981, Hội đồng y khoa đã tổ chức giám định sau khi ông Lưu bị thương cả hai lần (lần 1 và lần 2), đã kết luận tỷ lệ mất sức lao động là 19%. Căn cứ Khoản 3, Điều 2, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, ngày 22-10-2013 liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, quy định đối tượng không áp dụng “Người bị thương đã được giám định kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật dưới 21%; người bị thương đã qua các đoàn an dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh, trừ trường hợp đã qua các đoàn an dưỡng nhưng chưa được giám định do giấy tờ chỉ ghi sức ép hoặc chấn thương”. Như vậy ông Lưu đã được giám định và đã được kết luận tỷ lệ mất sức lao động là 19%, do vậy ông không thuộc đối tượng đề nghị giám định thương tật.

Căn cứ công văn số 3721/CS-TBLS, ngày 6-11-2018 của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trả lời ông Lưu có ghi: “Việc Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 10 khẳng định không tìm thấy tên ông Phạm Ngọc Lưu trong tài liệu lưu trữ tại đơn vị nhưng vẫn xác nhận ông Phạm Ngọc Lưu bị tai nạn trong hành quân, chưa được hưởng chế độ là không có căn cứ và không đúng quy định”. Đối chiếu với các văn bản quy định hiện hành, ông Phạm Ngọc Lưu không thuộc đối tượng áp dụng đề nghị giám định bổ sung vết thương còn sót.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND