Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh ngày 22-2-1972, nhập ngũ tháng 9-1990, là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên điện tàu, Cảng vụ, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, đã nghỉ hưu ngày 1-12-2017. Năm 2016, Lữ đoàn 171 đề nghị nghỉ hưu cho ông Hùng, không căn cứ vào Biên bản giám định y khoa số 26/BBGĐYK ngày 24-3-2016 của Bệnh viện Quân y 175. Đến khi ông Hùng có đơn khiếu nại, Lữ đoàn 171 đã đề nghị giải quyết chế độ chính sách theo Khoản 2 Điều 4 và Mục a Khoản 2 Điều 10, Thông tư số 157/2013/TT-BQP ngày 26-8-2013 của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, ông Hùng không đồng ý hướng giải quyết của Lữ đoàn 171.

Việc ông Hùng đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho ông theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2014 là không có cơ sở. Theo Biên bản giám định y khoa số 26/BBGĐYK ngày 24-3-2016 của Bệnh viện Quân y 175 đã kết luận ông Hùng bị tâm thần phân liệt, tỷ lệ mất sức lao động là 65%. Như vậy, ông Hùng không đủ điều kiện, không có cơ sở, bằng chứng để xác nhận là thương binh, bệnh binh.  

Bộ tư lệnh Vùng 2 chỉ có thể xem xét đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách bổ sung cho ông Hùng theo Mục a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 157/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng như Lữ đoàn 171 đã đề nghị. Theo đó, ông Hùng sẽ được hỗ trợ một lần bằng 12 tháng lương hiện hưởng; được hỗ trợ hằng quý, mức 1 tháng lương cơ sở/người/quý theo quy định của Chính phủ tại thời điểm chi trả.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Bộ tư lệnh Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND