“Tôi nguyên là giáo viên, hiệu phó một trường cấp 1, 2 tại TP Hải Phòng. Từ tháng 10-1977, tôi chuyển ngành công nhân viên quốc phòng, là nhân viên hành chính tại Học viện Quân sự cấp cao (Bộ Quốc phòng). Tháng 1-1981, tôi chuyển công tác về Cục Khoa học quân sự, là công nhân viên quốc phòng, nhân viên hành chính; đến tháng 11-1988 nghỉ hưu; thời gian làm công nhân viên quốc phòng là 11 năm 2 tháng. Tôi có thuộc đối tượng được xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang không?”.

Về trường hợp của bà, sau khi làm việc với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, tòa soạn xin trả lời như sau:

Trước khi Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 có hiệu lực (ngày 1-7-2004), việc xét khen thưởng Huân chương, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang thực hiện theo Pháp lệnh về việc đặt Huân chương và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12-9-1961. Đối tượng khen thưởng là cán bộ, chiến sĩ có công lao trong việc xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vũ trang sau ngày hòa bình lập lại (20-7-1954). Theo đó, công nhân viên quốc phòng không thuộc đối tượng được khen thưởng Huân chương, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang.

Từ ngày 1-7-2004 đến nay, việc xét tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng. Đối tượng tặng thưởng là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Tạo nghỉ hưu tháng 11-1988, nên không thuộc đối tượng được xét tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang.

HÀ PHƯƠNG