Căn cứ Giấy chứng nhận thương tật ngày 16-2-1987 của Trung đoàn 749, Mặt trận 379 gửi Phòng Thương binh-Xã hội huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Sơn Bình, dòng thương tật có ghi: Chệch khớp hông-teo cơ chân trái, tỷ lệ mất sức 35% nhưng không đúng theo mẫu quy định; không có các nội dung: Ngày, tháng, năm bị thương, trường hợp bị thương, nơi bị thương, ngày vào viện, ra viện…

Căn cứ Quyết định thực hiện chế độ phục viên số 274/QĐ ngày 2-3-1987 của Trung đoàn 749, Mặt trận 379 cho ông Nguyễn Bá Ghi, quyết định phục viên cấp sau giấy chứng nhận thương tật, nhưng không có nội dung nào ghi bị thương trong thời gian tại ngũ; các dòng ghi nội dung thương binh hạng, loại, số sổ đều ghi “không”.

Ngoài hai giấy tờ trên, ông Nguyễn Bá Ghi không cung cấp được các giấy tờ khác theo quy định làm căn cứ để xem xét giải quyết. Căn cứ vào các giấy tờ của ông Nguyễn Bá Ghi cung cấp và đối chiếu với Mục 4 "Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh", quy định tại Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 7-11-2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận, tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, thì ông Nguyễn Bá Ghi chưa đủ điều kiện để xác nhận là thương binh theo quy định. Một số nội dung phản ảnh với tòa soạn là không có cơ sở.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND