Phúc đáp Công văn số 714/BQĐ-BĐ ngày 25-7-2019 của Báo Quân đội nhân dân, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 941/SLĐTBXH-TTr ngày 5-8-2019 do ông Phạm Tuấn Chung, Phó giám đốc sở ký, trả lời nội dung như sau: “Thực hiện Kết luận số 154/KL-TTr ngày 25-7-2012 của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, sau khi xin ý kiến UBND tỉnh Yên Bái, trên cơ sở báo cáo của tổ công tác liên ngành kiểm tra, xác minh hồ sơ thương binh theo kiến nghị tại Kết luận số 154/KL-TTr của thanh tra bộ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-LĐTBXH ngày 31-7-2013 về việc đình chỉ và thu hồi số tiền trợ cấp thương binh đối với ông Võ Văn Nhân. Như vậy từ thời điểm này, ông Nhân không còn là thương binh. Ông Nhân đã khiếu nại quyết định này. Ngày 5-3-2014, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH ban hành Quyết định số 46/QĐ-SLĐTBXH về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Nhân (lần đầu). Không đồng ý với kết quả giải quyết, ông Nhân khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Ngày 22-10-2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại, với nội dung: Giữ nguyên Quyết định số 728/QĐ-LĐTBXH của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về việc đình chỉ và thu hồi trợ cấp thương binh đối với ông Võ Văn Nhân.

Ngày 6-7-2015, ông Võ Văn Nhân khởi kiện hành chính đối với Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 22-10-2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Ngày 27-11-2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên Bản án số 01/2015/HC-ST bác yêu cầu khởi kiện của ông Võ Văn Nhân. Ông Nhân gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Ngày 30-11-2016, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên Bản án số 218/2016/PTHC bác kháng cáo của ông Võ Văn Nhân, giữ nguyên quyết định của Bản án số 01/2015/HC-ST ngày 27-11-2015 của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái.

Như vậy, ông Võ Văn Nhân đã được thực hiện đầy đủ quyền về khiếu nại và khởi kiện đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Các cơ quan của tỉnh Yên Bái đã giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội là kết luận cuối cùng, có giá trị pháp lý cao nhất trong vụ việc này đã có hiệu lực thi hành. Do đó, việc ông Nhân tiếp tục đề nghị được hưởng chế độ ưu đãi đối với thương binh là không đủ căn cứ để giải quyết”.

Trong trường hợp này, nếu ông Nhân muốn yêu cầu giám đốc thẩm để xem xét lại bản án phúc thẩm thì phải tuân thủ các quy định tại Điều 326 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 

HUYỀN TRANG