Theo đó, thực hiện chính sách khen thưởng của Nhà nước, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã xem xét, đề nghị và được Chủ tịch nước quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến biên giới phía Bắc, hải đảo xa. Việc khen thưởng có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với các tập thể, cá nhân có công lao, thành tích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Theo các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Cục Tuyên huấn đã tiếp nhận hiện vật từ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đã chuyển đến các cơ quan, đơn vị để trao tặng các tập thể, cá nhân, gồm: Bằng, khung, hộp, huân chương.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, một số cá nhân thắc mắc hoặc có đơn thư hỏi về tiền thưởng và các cơ quan, đơn vị trả lời còn khác nhau, chưa tạo được sự đồng thuận của các đối tượng. Theo công văn của Cục Tuyên huấn về tiền thưởng được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 66, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: “Quỹ thi đua, khen thưởng trong nghị định này được dùng để chi trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới (trừ trường hợp danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Như vậy, các hình thức khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa không có tiền thưởng kèm theo. Mặt khác, từ trước đến nay, các tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích trên cũng không có tiền thưởng.

Để thống nhất việc thông tin đến các đối tượng được khen thưởng, Cục Tuyên huấn đề nghị Cơ quan Chính trị các đơn vị hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện đúng quy định của Chính phủ nêu trên.

leftcenterrightdel
Công văn số 3537/TH-TĐKT gửi Cơ quan Chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ của Cục Tuyên huấn.

Liên quan đến nội dung này, ngày 18-8-2020 Báo QĐND Điện tử có đăng bài viết "Mức tiền thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba" để trả lời thư của bạn đọc Vũ Quang Hợp, Thuận Thành, Bắc Ninh (email: vuquanghop****@gmail.com) gửi ngày 8-8-2020 hỏi: “Tôi nhập ngũ 13-10-1976 và phục viên tháng 8-1985. Ngày 6-8-2020, tôi được nhận Huân chương Chiến Công hạng Ba (số 1341/QĐ-CTN ký ngày 9-8-2019 (Bảo vệ biên giới Bình Liêu - Quảng Ninh). Vậy, tại sao không có tiền mặt như quy định?”

Trong bài viết này, Báo Quân đội nhân dân Điện tử đã liên hệ với các cơ quan chức năng và nhận được thông tin ban đầu: Theo Điều 70 Nghị định 91/2017/NĐ-CP thì: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Huân chương Dũng cảm: 4,5 lần mức lương cơ sở. Từ ngày 1-7-2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, theo Công văn số 3537/TH-TĐKT của Cục Tuyên huấn về tiền thưởng được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 66, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ thì trường hợp của bạn đọc Vũ Quang Hợp không có tiền thưởng kèm theo.

* Điều 66, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

Điều 66. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng

1. Quỹ thi đua, khen thưởng trong nghị định này được dùng để chi trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới (trừ trường hợp danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng) và được sử dụng để:

a) Chi cho in ấn, làm hiện vật khen thưởng (giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương, cờ thi đua, hộp, khung);

b) Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho các cá nhân, tập thể;

c) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chi các khoản kinh phí để in ấn và làm hiện vật khen thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm để cấp phát kèm theo các hình thức khen thưởng do Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng;

d) Trích 20% trong tổng Quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp để chi tổ chức, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, phổ biến nhân điển hình tiên tiến; thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

HOÀNG LAN