Ông Nguyễn Văn Lâm chỉ biết, khoảng năm 1967, bà Đỗi làm cấp dưỡng ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bà Đỗi là vợ ông Dương Văn Thịnh, cả hai ông bà cùng quê Hà Tây (trước đây). Bố ông Nguyễn Văn Lâm là ông Nguyễn Văn Nhưỡng cùng ông Dương Văn Thịnh, ông Trần Tiến Mão là những công nhân đang thực hiện nhiệm vụ làm đường thì bị trúng bom và hy sinh. Để cùng thiết lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với các ông Dương Văn Thịnh, Nguyễn Văn Nhưỡng và Trần Tiến Mão, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có Công văn số 4062/ĐHQGHN-TCCB ngày 28-12-2020 do ông Nguyễn Hiệu, Trưởng ban Tổ chức cán bộ ký. Nội dung như sau:

Đại học Quốc gia Hà Nội đã chuyển thông tin tới các đơn vị có liên quan trong thời điểm năm 1967 (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học tự nhiên) cũng như Hội Cựu giáo chức Đại học Quốc gia Hà Nội để tìm kiếm thông tin nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về bà Đỗi cùng gia đình.

QĐND