1- Nội dung đề nghị thu hồi Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết cấp ngày 12-1-2002 do sai thông tin nguyên quán của liệt sĩ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn số 437/SLĐTBXH-NCC ngày 15-3-2019 báo cáo và đề nghị Cục Người có công-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét trình cấp có thẩm quyền thu hồi Bằng Tổ quốc ghi công theo quy định.

2- Nội dung đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết:

Hiện nay, việc giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09-4-2013 của Chính phủ: Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

Đối chiếu quy định trên và căn cứ hồ sơ lưu tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, hiện nay, liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết có vợ là bà Nguyễn Thị Gái, trú tại: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng; do đó không có cơ sở xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết đối với ông Nguyễn Văn Tâm.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND