Vị trí, diện tích lô đất: Thuộc thửa số 10, tờ bản đồ số 02, diện tích: 8.785m² bộ bản đồ giải thửa xã Cầu Bà. Về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất: Do các hộ dân Khánh Nam khai hoang, sử dụng. Năm 1978 các hộ dân Khánh Nam bỏ hoang không sử dụng; năm 1986 trụ sở UBND xã chuyển đi nơi khác, vị trí trên được thanh niên xã làm sân bóng đá. Năm 1987, hộ bà Ca Thị Ba được UBND xã Cầu Bà giao cho canh tác sử dụng, trồng mía. Năm 1997, xã Cầu Bà được đo đạc và tiến hành kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Năm 1998, Hội đồng đăng ký đất đai xã Cầu Bà đã xét duyệt cấp GCNQSDĐ cho 203 hộ gia đình, trong đó có hộ bà Ca Thị Ba.

Năm 1999, hộ bà Ca Thị Ba và Ca Thị Thanh phát sinh tranh chấp, UBND xã Cầu Bà và UBND huyện Khánh Vĩnh đã hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Đến ngày 6-12-2001, bà Ca Thị Ba làm đơn tự nguyện trả lại đất cho UBND xã Cầu Bà. Căn cứ vào nguồn gốc đất và đơn tự nguyện trả lại đất của bà Ba, ngày 26-3-2002, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 68/2002/QĐ-UB về việc thu hồi đất, thu hồi GCNQSDĐ do bà Ca Thị Ba đứng tên chủ sử dụng và giao cho UBND xã Cầu Bà có trách nhiệm quản lý. Do công tác quản lý của UBND xã Cầu Bà không chặt chẽ, đã để hộ bà Ca Thị Thanh lấn chiếm sử dụng ổn định từ năm 2002 đến nay và chia cho các con canh tác sử dụng ổn định trồng đào, xoài, mít, keo…

Thực hiện Thông báo số 165/TB-UBND ngày 1-9-2015 về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường tiểu học Cầu Bà tại thôn Đá Bàn, xã Cầu Bà, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Cầu Bà và Chủ Đầu tư tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm toàn bộ tài sản trên đất và diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất lập dự thảo phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án công trình Trường tiểu học Cầu Bà và công khai tại UBND xã Cầu Bà từ ngày 1-8-2016 đến ngày 26-8-2016. Trong quá trình công khai phương án dự thảo không nhận được đơn khiếu nại, kiến nghị nào của hộ dân. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu và trình UBND huyện ban hành các Quyết định thu hồi đất của hộ bà Ca Thị Thanh và Quyết định phê duyệt phương án bồi thương, hỗ trợ và tái định cư. Tổng diện tích đất thu hồi của hộ bà Ca Thị Thanh là 3.418,3m². Diện tích còn lại vẫn do gia đình canh tác, sử dụng.

Qua kết quả xác minh, nhận thấy, gia đình bà Ca Thị Thanh đã canh tác sử dụng đất từ năm 2002 đến nay và chưa được cấp GCNQSDĐ. Đây là gia đình thuộc hộ nghèo và trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Căn cứ Khoản 2, Điều 77, Luật Đất đai 2013 quy định về bồi thường đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất thì hộ bà Ca Thị Thanh được bồi thường về đất là đúng theo quy định. Vì vậy, nội dung bà Ca Thị Ba khiếu nại bồi thường đất cho hộ bà Ca Thị Thanh không đúng đối tượng khi thực hiện Dự án công trình Trường tiểu học Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh là không có cơ sở.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh UBND huyện Khánh Vĩnh đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND