“Tôi nhập ngũ tháng 2-1972, xuất ngũ năm 1976. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, danh hiệu "Dũng sĩ diệt xe cơ giới’, "Dũng sĩ diệt xe bọc thép". Năm 1978, nhà tôi bị sập, các giấy tờ khen thưởng bị nước lũ cuốn trôi. Nay tôi muốn được cấp lại huân chương và danh hiệu nêu trên”.

Đơn của ông Lê Văn Màn đã được Báo QĐND chuyển đến Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Sau khi nhận được công văn của Báo QĐND, Cục Tuyên huấn hồi âm như sau: "Từ năm 1981 đến nay, việc xét khen thưởng thành tích kháng chiến, chống Mỹ, cứu nước thực hiện theo Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ/HĐNN7 ngày 29-9-1981 của Hội đồng Nhà nước. Theo đó, những người có thành tích tham gia kháng chiến, chống Mỹ, cứu nước được khen thưởng huân chương, huy chương kháng chiến; không có quy định về việc xét tặng hoặc cấp lại danh hiệu “Dũng sĩ”, Huân chương Chiến công. Vì vậy, việc cấp lại huân chương và các danh hiệu như ông kiến nghị không thực hiện được. Theo quy định của Chính phủ, các hình thức khen thưởng trong các cuộc kháng chiến không có tiền thưởng kèm theo".

HÀ PHƯƠNG