Ông Lý cho rằng đây là quyết định kỷ luật chưa thấu tình đạt lý. Ông cũng đề nghị UBND huyện Na Hang đền bù theo hồ sơ thanh quyết toán, theo biên bản kiểm kê gốc ngày 26 và 27-5-2006, đó là số tiền ông đã ứng trước để chi trả hỗ trợ di chuyển các công trình công sở của xã Sơn Phú khỏi vùng ngập lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang.

Liên quan đến các nội dung ông Nông Văn Lý phản ảnh, Báo Quân đội nhân dân đã liên hệ với Huyện ủy Na Hang và nhận được Văn bản số 97-BC/HU ngày 27-1-2021 của Huyện ủy Na Hang trả lời về vấn đề này với nội dung tóm tắt như sau: Sau khi nhận được Quyết định kỷ luật số 426-QĐ/HU ngày 31-7-2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang, ông Lý không nhất trí và khiếu nại lên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang, đơn đề ngày 12-8-2012. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang đã thụ lý đơn và tiến hành giải quyết các bước theo quy định. Tại buổi làm việc ngày 13-9-2012 giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với ông Nông Văn Lý, sau khi được giải thích theo quy định, ông Nông Văn Lý nhận thấy Quyết định số 426-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang quyết định thi hành kỷ luật với ông là phù hợp với nội dung sai phạm. Do đó ông tự viết đơn xin rút lại nội dung khiếu nại ngày 12-8-2012 gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Như vậy, việc ông Nông Văn Lý tiếp tục phản ánh Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang tiến hành kỷ luật ông chưa thấu tình đạt lý là không có cơ sở xem xét.

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan, việc thanh toán công trình tháo dỡ, di chuyển và lắp dựng các công trình của Trường Tiểu học, Trường THCS, Trạm Y tế và Trụ sở làm việc UBND xã Sơn Phú đã được Ban Di dân tái định cư huyện Na Hang thanh toán đầy đủ cho UBND xã Sơn Phú theo Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 15-9-2014 của UBND huyện Na Hang bảo đảm theo đúng quy định. Việc ông Nông Văn Lý đề nghị được thanh toán kinh phí là không có cơ sở xem xét giải quyết. Vì đến thời điểm quyết toán công trình, bản thân ông Lý không cung cấp được hồ sơ, chứng từ cụ thể theo từng hạng mục phát sinh thêm ngoài dự toán đã được phê duyệt.

BẠCH DƯƠNG