Thời gian ở Trung đoàn 271, tôi tham gia chiến đấu tại ấp An Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình chiến đấu tôi bị thương, sau đó được đồng đội cấp cứu tại Bệnh viện Miền (Viện K24 Phẫu 16) từ ngày 17-3-1975 đến 30-6-1975. Sau đó, tôi được ra Đoàn An điều dưỡng 155 ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương điều trị. Tháng 10-1975, tôi xuất ngũ và được phát thẻ thương binh, số thẻ là 32930L/NF. Tuy nhiên, từ ngày trở về địa phương đến nay, tôi không nhận được bất cứ trợ cấp, chế độ ưu đãi nào cho thương binh, bệnh binh, trong khi tôi là lao động chính trong gia đình nên cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn”.

Đối tượng thương binh được hưởng các chế độ chính sách được quy định cụ thể trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, sửa đổi năm 2012. Ngoài ra, theo khoản 3 điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì thương binh là đối tượng được Nhà nước chi trả 100% bảo hiểm y tế. Đồng thời, theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng thì đối tượng thương binh được trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh. Bởi vậy, nếu ông Khúc Văn Long là thương binh theo quy định của pháp luật thì ông được hưởng các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên để biết cụ thể về trường hợp của ông.

QĐND