Tôi đã làm hồ sơ để được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm. Tôi chưa được hưởng bất kỳ chế độ nào của Nhà nước. Tôi thắc mắc mình có được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg dành cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, xuất ngũ thôi việc không?”.

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là quyết định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Như vậy, trong trường hợp này bà Đỗ Thị Nghĩa không nằm trong đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg mà là đối tượng được hưởng trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Khoản 1, Điều 4, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg quy định về chế độ, chính sách được hưởng như sau: 1. Chế độ trợ cấp: Mức trợ cấp một lần được ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến (trường hợp có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến ở các đợt khác nhau hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn), cụ thể như sau: a) Dưới 01 năm, mức trợ cấp bằng 2.000.000 đồng; b) Đủ 01 năm đến dưới 02 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng; c) Từ đủ 02 năm trở lên, mức trợ cấp bằng 3.500.000 đồng. Người đã từ trần, một trong những thân nhân sau đây của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo mức thống nhất tương ứng nêu trên: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

Quyết định cũng quy định, người chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tương tự như đối tượng quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 12, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Theo hướng dẫn, bà Đỗ Thị Nghĩa cần hoàn thiện hồ sơ bao gồm: 01 bản khai của đối tượng; bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ tham gia dân công hỏa tuyến (nếu có) và nộp tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; cấp xã tổ chức xét duyệt theo từng đợt, tổng hợp báo cáo ban CHQS cấp huyện. Ban CHQS cấp huyện rà soát, đối chiếu, tổng hợp, báo cáo; bộ CHQS cấp tỉnh thẩm định đề nghị Bộ tư lệnh quân khu ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần.   

QĐND