Về nội dung trình bày của ông Phương Đăng Long, sau khi nhận được thông tin từ Báo Quân đội nhân dân, UBND huyện Đô Lương trả lời như sau:

Kiểm tra “Sổ vàng ghi công” lưu tại huyện Đô Lương thì ông Nguyễn Phương Thuần đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhì. Về chi trả trợ cấp: Ông Nguyễn Phương Thuần đã từ trần ngày 23-3-1990. Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ, danh sách chi trả trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng được tặng thưởng huân, huy chương tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đô Lương thì ông Nguyễn Phương Thuần không có trong danh sách chi trả và cũng không có hồ sơ nhận trợ cấp theo Nghị định số 59/2003/NĐ-CP; Nghị định số 69/2003/NĐ-CP; Nghị định số 54/2006/NĐ-CP và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

Tháng 3-2020, UBND huyện Đô Lương nhận được Công văn số 04/UBND ngày 27-2-2020 của UBND xã Xuân Sơn kèm theo đơn của bà Phương Thị Lý (con đẻ của ông Nguyễn Phương Thuần) đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã được tặng hiện vật khen thưởng kháng chiến (giấy chứng nhận) đối với ông Nguyễn Phương Thuần. Ngày 10-3-2020, UBND huyện Đô Lương có Tờ trình số 50/TTr-UBND về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với ông Nguyễn Phương Thuần gửi Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Nghệ An. Ngày 4-5-2020, Phòng Nội vụ huyện Đô Lương đã trao giấy chứng nhận này cho bà Phương Thị Lý.

Tuy nhiên, đến nay, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đô Lương chưa nhận được hồ sơ kê khai hưởng trợ cấp một lần đối với ông Nguyễn Phương Thuần. Do vậy, đề nghị ông Phương Đăng Long liên hệ với UBND xã Xuân Sơn để được hướng dẫn kê khai hồ sơ.

BẠCH DƯƠNG