“Tôi nhập ngũ năm 1978 ở Trung đoàn 95, Sư đoàn 325. Năm 1979, tôi tham gia chiến đấu tại Campuchia và bị thương ở đùi trái, không đủ tỷ lệ để xếp hạng thương binh và đã được chi trả số tiền một lần là 33 đồng. Sau khi xuất ngũ về địa phương, tôi bị tái phát vết thương, được Trung đoàn 95 cấp giấy giới thiệu, cấp giấy chứng nhận và danh sách quân nhân bị thương. Hội đồng Giám định Y khoa Quân khu 4 xác định tỷ lệ thương tật của tôi là 26%. Chính vì vậy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã cấp thẻ thương binh cho tôi và cho tôi hưởng các chế độ chính sách. Đến năm 2012, tôi bị một công dân ở địa phương tố cáo gian lận hồ sơ để hưởng chế độ thương binh. Thanh tra của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra, xác minh và kết luận là tố cáo không đúng. Tuy nhiên, Thanh tra Bộ tư lệnh Quân khu 4 lại kết luận người tố cáo tôi gian lận hồ sơ để hưởng chế độ thương binh là đúng. Căn cứ kết luận đó, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã thu hồi thẻ thương binh và cắt chế độ chính sách của tôi từ năm 2013. Tôi đã làm đơn kêu oan gửi các cấp, tuy nhiên đến nay vẫn không được giải quyết”.

Theo hồ sơ ông Gản cung cấp cho tòa soạn, tại thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo, Bộ tư lệnh Quân khu 4 cũng đã giải thích rất rõ: “Năm 1979, ông đã được giám định mất sức 6% và nhận chi trả một lần. Sau khi xuất ngũ về địa phương, nếu ông Gản bị tái phát vết thương chiến tranh ông phải có hồ sơ, bệnh án điều trị vết thương tái phát, giấy chứng nhận bị thương, danh sách bị thương của Trung đoàn 95 và xin đi giám định lại mới theo đúng quy định tại Điều 32, Nghị định 28/CP ngày 29-4-1995 của Chính phủ. Nhưng ông Gản lại chỉ ra đơn vị xin giấy chứng nhận bị thương, phô tô danh sách đăng ký quân nhân bị thương ở quyển số 10, số thứ tự số 43, làm đơn và hồ sơ thủ tục giám định thương tật lần đầu là không đúng. Vì ông đã làm sai quy định thủ tục giám định thương tật lần đầu để hưởng chế độ là không đúng”.

Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Để làm thủ tục đề nghị giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát, đề nghị ông liên hệ với với ngành lao động- thương binh và xã hội địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết theo nguyện vọng.

HUYỀN TRANG