Theo đơn kiến nghị, ông Chính nguyên là quân nhân có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia từ năm 1978 đến năm 1981. Năm 2015, ông làm hồ sơ đề nghị khen thưởng và nộp cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả khen thưởng. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Cục Tuyên huấn phúc đáp như sau: Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22-1-2015 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp có thành tích làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến biên giới phía Bắc, hải đảo xa. Cụ thể, đối với những trường hợp chuyển ngành ra công tác ở bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương (kể cả số hy sinh, từ trần), khi đối tượng hoặc thân nhân kê khai (theo mẫu gửi kèm), cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận hồ sơ, xem xét, tổng hợp, báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý đối tượng xác nhận, chuyển thủ trưởng Bộ Quốc phòng xét và đề nghị Nhà nước khen thưởng...

Theo đó, phía Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản có trách nhiệm đề nghị Bộ Quốc phòng xét, đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp thuộc Bộ Giao thông vận tải. Qua rà soát, Cục Tuyên huấn vẫn chưa nhận được hồ sơ từ Bộ Giao thông vận tải đề nghị khen thưởng đối với ông Lê Quang Chính. Hiện nay, việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng đã kết thúc. Khi có chủ trương tiếp tục xem xét khen thưởng, cơ quan sẽ triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND