Tháng 6-2009, ông được điều động về nhận công tác tại Quân khu 3 và được Quân khu 3 điều động về Ban CHQS huyện Kinh Môn, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương. Tháng 11-2009, ông có làm hồ sơ đề nghị khen thưởng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng (theo niên hạn đủ 25 năm) tại Ban CHQS huyện Kinh Môn. Đến năm 2013 (sau một năm nghỉ hưu) ông có đến Ban CHQS huyện để hỏi về việc đề nghị khen thưởng đã có kết quả chưa thì được cán bộ ở đây trả lời là hồ sơ đã chuyển lên Bộ CHQS tỉnh Hải Dương và khi nào có thì sẽ mời ông lên để nhận. Tuy nhiên, năm 2014, Ban CHQS huyện Kinh Môn tiếp tục gọi ông lên để kê khai lại hồ sơ đề nghị khen thưởng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

“Như vậy, đã 10 năm kể từ khi tôi kê khai lần đầu tiên, nhưng vẫn chưa có hồi âm cụ thể của cơ quan chức năng. Tôi đã nhiều lần đến Ban CHQS huyện Kinh Môn và gọi điện đến Bộ CHQS tỉnh Hải Dương để hỏi về trường hợp của mình nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời duy nhất là phải chờ đợi. Tôi không hiểu trường hợp của tôi sao lại lâu như vậy, có vướng mắc gì không? Trong khi đó, rất nhiều đồng chí cùng cơ quan tôi, nghỉ hưu sau tôi, có người làm hồ sơ cùng tôi đều đã nhận được khen thưởng”-ông Lê Văn Toản băn khoăn.

Báo Quân đội nhân dân xin chuyển ý kiến của ông Lê Văn Toản đến Ban CHQS huyện Kinh Môn và Bộ CHQS tỉnh Hải Dương.

HUYỀN TRANG