Tuy nhiên, khi ra viện, bệnh viện không thanh toán tiền tàu xe như những lần chúng tôi điều trị trước mà yêu cầu về đơn vị thanh toán, như vậy có đúng không?". Sau khi làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng, Trang "Ý kiến chiến sĩ" trả lời như sau:

Theo khoản 5, Điều 11, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1-9-2015 của Chính phủ, với các đối tượng quân nhân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển khi cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Với các đối tượng trên, trong trường hợp kết thúc đợt điều trị, đi từ nơi khám, chữa bệnh cuối cùng về nơi công tác, học tập hoặc cư trú, việc thanh toán chi phí vận chuyển (tiền tàu xe) sẽ áp dụng khoản 3, Điều 9, Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20-6-2016 của liên bộ Quốc phòng, Y tế và Tài chính về "Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu". Theo đó, chi phí vận chuyển trong trường hợp này là ngoài phạm vi quỹ BHYT, do ngân sách nhà nước bảo đảm (theo quy định của Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC, chi phí vận chuyển ngoài phạm vi quỹ BHYT, do ngân sách nhà nước bảo đảm gồm: Chi phí vận chuyển từ nơi công tác, làm việc, học tập hoặc cư trú tới nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; từ nơi khám bệnh, chữa bệnh cuối cùng về nơi công tác, làm việc, học tập hoặc cư trú...). Cũng theo quy định của thông tư, hồ sơ thanh toán chi phí vận chuyển gồm: Đơn đề nghị thanh toán chi phí vận chuyển ngoài phạm vi thanh toán BHYT của cá nhân có xác nhận của đơn vị, bản photocopy giấy ra viện và các hóa đơn, chứng từ bản gốc về chi phí vận chuyển. Cá nhân lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan tài chính đơn vị quản lý trực tiếp để nộp lên cơ quan tài chính đơn vị cấp trên. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan tài chính đơn vị cấp trung đoàn và tương đương, trường hợp không có cơ quan tài chính đơn vị cấp trung đoàn và tương đương thì cơ quan tài chính đơn vị cấp sư đoàn và tương đương phải xem xét và thanh toán chi phí vận chuyển ngoài phạm vi thanh toán BHYT cho quân nhân theo quy định...

Như vậy, trong trường hợp kết thúc đợt điều trị ở bệnh viện về đơn vị hoặc nơi cư trú, quân nhân sẽ được thanh toán chi phí vận chuyển (do ngân sách nhà nước bảo đảm) tại đơn vị theo thủ tục nêu trên. Việc bệnh viện không thanh toán chi phí vận chuyển là đúng quy định.

YKCS