Theo ông Phạm Tuấn Xa, bà Phượng hoạt động cách mạng, bị chỉ điểm và bị giặc Pháp bắn chết rồi thả trôi sông, sau đó gia đình cũng không tìm thấy thi hài. Đơn của ông không gửi kèm các căn cứ đề nghị theo quy định của pháp luật, không có xác nhận của các nhân chứng cùng hoạt động nhưng khẳng định: “Cần xem xét để không bỏ sót người có công”.  

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hải Dương không tìm thấy thông tin về bà Lã Thị Phượng được cơ quan có thẩm quyền công nhận liệt sĩ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Do vậy, đề nghị ông Xa tìm, cung cấp căn cứ theo quy định của pháp luật thì mới có thể lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với bà Lã Thị Phượng. Cụ thể:

Trường hợp áp dụng theo Khoản 11, Điều 4 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15-5-2013 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân: “Những trường hợp hy sinh từ ngày 31-12-1994 trở về trước đã được ghi là liệt sĩ trong: Giấy báo tử trận, huân chương, huy chương, giấy chứng nhận đeo huân chương, giấy chứng nhận đeo huy chương, bảng vàng danh dự, bảng gia đình vẻ vang, danh sách liệt sĩ lưu trữ tại các trung đoàn và tương đương trở lên, lịch sử đảng bộ cấp xã trở lên được các cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định và đã xuất bản, báo cáo hằng năm từ trước năm 1995 của các cấp ủy đảng được lưu giữ tại cơ quan có thẩm quyền của Đảng". 

Trường hợp áp dụng theo Điều 3 Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22-10-2013 của liên bộ LĐ-TB&XH và Bộ Quốc phòng hướng dẫn triển khai thực hiện việc xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ quy định, các căn cứ để xác nhận liệt sĩ như sau: "1. Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31-12-1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. 2. Người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31-12-1994 trở về trước".

Nếu có giấy tờ, tài liệu như quy định nêu trên, đề nghị ông Phạm Tuấn Xa liên hệ với UBND thị trấn Thanh Miện hoặc Phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Miện để được hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với bà Lã Thị Phượng.

HÀ PHƯƠNG