Trả lời: Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định quân nhân đang tại ngũ tham gia BHYT, gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ.

Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định, người làm công tác cơ yếu tham gia BHYT, gồm: Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách Nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên quân đội; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các bộ, ngành, địa phương.

*Đồng chí Nguyễn Nam Xuân, công tác tại Quân chủng Phòng không-Không quân, hỏi: Quân nhân có phải đóng BHYT không? Mức đóng BHYT được quy định như thế nào? Trong trường hợp nào thì quỹ bảo hiểm xã hội đóng BHYT cho quân nhân?

Trả lời: Điều 4 và 5, Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định:  Ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ phần kinh phí đóng BHYT cho quân nhân.

Mức đóng BHYT hằng tháng (kể từ ngày 1-1-2016) như sau: Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN): Bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có); đối với hạ sĩ quan, binh sĩ: Bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính và thủ trưởng cơ quan có liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHYT phù hợp.

Khoản 4, Điều 3, Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 2-6-2016 hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu, quy định quỹ BHXH đóng BHYT cho quân nhân khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Sĩ quan, QNCN trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con, hoặc nhận con nuôi; Sĩ quan, QNCN đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành theo quy định của pháp luật về BHXH.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp, xin gửi về Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo QĐND, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.696.514; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.