Từ năm 1982 đến nay mới về quê được hai lần. Bây giờ tôi mới hiểu chính sách của Đảng, Nhà nước công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà mẹ có hai con trở lên là liệt sĩ. Vì vậy, tôi đề nghị các cơ quan chức năng xem xét truy tặng cho hai mẹ của tôi (cả mẹ đẻ và mẹ kế) vì hiện nay gia đình có 3 người là liệt sĩ”.

Theo liệt kê của bác Đỗ Nhựt, trong gia đình có các liệt sĩ sau: “Anh Đỗ Trung Tứ, hy sinh ngày 20-2-1968; chị dâu Nguyễn Thị Tám, vợ liệt sĩ Đỗ Trung Tứ; anh rể Nguyễn Bán, con ông Nguyễn Tới ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam”.

 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 quy định: "Người con là liệt sĩ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công, bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật". Còn tại Điều 2 của nghị định này quy định xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với những bà mẹ: "Có 2 con (con đẻ và con nuôi) trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ…”.

Như vậy, trường hợp đề nghị của bác không nằm trong quy định của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP về xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, vì bố mẹ bác chỉ có 1 con đẻ là liệt sĩ.

HÀ PHƯƠNG