Sau đó, chúng tôi trao đổi sự việc với Ban CHQS huyện Hoài Đức, thì được trả lời, đối chiếu hai bản danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975 ban hành kèm theo hai quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thì địa bàn và thời gian đơn vị ông khi đó không thuộc danh mục quy định nên không đề nghị cho ông được hưởng chế độ. Theo Ban CHQS huyện Hoài Đức, đối tượng mà ông so sánh có cùng đơn vị, nhưng có thời gian được cử đi trinh sát ở địa bàn xảy ra chiến sự và bị thương, có đủ giấy tờ căn cứ kèm theo nên được Ban CHQS huyện xem xét đề nghị.

Không đồng ý với trả lời đó, ông gửi đơn đến Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, phản ảnh: “Chưa được Ban CHQS huyện Hoài Đức xem xét, giải quyết”. Theo Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội: “Nội dung đơn của ông trình bày không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội” và hướng dẫn chuyển đơn đến Thanh tra Quốc phòng-Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Một mặt làm theo hướng dẫn, nhưng một mặt khác ông tiếp tục gửi đến Tòa án Quân sự Trung ương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội là những nơi không thuộc thẩm quyền giải quyết.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 62 (UBND huyện Hoài Đức), ngày 14-3, Cục Chính trị và Thanh tra Quốc phòng (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội)  đã về làm việc với Ban chỉ đạo 62 của huyện, Hội đồng chính sách xã, các cá nhân có liên quan và ông. Hội nghị kết luận, ông không thuộc đối tượng được xét hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Thế nhưng, ông vẫn không đồng ý, tiếp tục có đơn gửi Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan thông tin.

Có lẽ, ông cần nghiên cứu kỹ để hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, đồng thời cần tham khảo ý kiến của người thân hoặc đồng đội cũ để không mất công gửi đơn đi nhiều nơi như thế.

HÀ PHƯƠNG