Coi nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ
Coi nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ
Viettel
Ngày 2 tháng 7 năm 2020
Tây Bắc Bộ29-36 0C
Đông Bắc Bộ 27-37 0C
Thủ đô Hà Nội28-37 0C
Tây Nguyên22-25 0C
TP Hồ Chí Minh27-35 0C
Nam Bộ25-37 0C
go top