Bản tin ngày 27-5-2019
Bản tin ngày 27-5-2019
Viettel
Ngày 6 tháng 12 năm 2019
Tây Bắc Bộ18-26 0C
Đông Bắc Bộ18-25 0C
Thủ đô Hà Nội19-27 0C
Tây Nguyên19-27 0C
TP Hồ Chí Minh24-33 0C
Nam Bộ23-34 0C
go top