Bản tin ngày 27-5-2019
Bản tin ngày 27-5-2019
Viettel
Ngày 17 tháng 9 năm 2019
Tây Bắc Bộ23-34 0C
Đông Bắc Bộ24-34 0C
Thủ đô Hà Nội24-34 0C
Tây Nguyên21-31 0C
TP Hồ Chí Minh27-34 0C
Nam Bộ24-34 0C
go top