Hồi âm sau loạt bài “Vụ án oan của một gia đình cựu chiến binh ở Tây Ninh Tiếng gọi công lý sau gần bốn thập kỷ” 7 nạn nhân được trao quyết định đình chỉ điều tra
Hồi âm sau loạt bài “Vụ án oan của một gia đình cựu chiến binh ở Tây Ninh: Tiếng gọi công lý sau gần bốn thập kỷ”: 7 nạn nhân được trao quyết định đình chỉ điều tra
go top