Coi nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ
Coi nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ
Viettel
Ngày 29 tháng 5 năm 2020
Tây Bắc Bộ23-31 0C
Đông Bắc Bộ24-32 0C
Thủ đô Hà Nội24-32 0C
Tây Nguyên22-34 0C
TP Hồ Chí Minh22-34 0C
Nam Bộ22-34 0C
go top