Coi nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ
Coi nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ
Viettel
Ngày 29 tháng 3 năm 2020
Tây Bắc Bộ19-30 0C
Đông Bắc Bộ20-28 0C
Thủ đô Hà Nội20-28 0C
Tây Nguyên18-35 0C
TP Hồ Chí Minh24-36 0C
Nam Bộ24-36 0C
go top