Bản tin ngày 27-5-2019
Bản tin ngày 27-5-2019
Viettel
Ngày 19 tháng 9 năm 2019
Tây Bắc Bộ25-33 0C
Đông Bắc Bộ23-33 0C
Thủ đô Hà Nội24-32 0C
Tây Nguyên20-30 0C
TP Hồ Chí Minh26-33 0C
Nam Bộ23-31 0C
go top