Hơn 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023

Hơn 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023 photo

Kiểm định chung cư cũ

Kiểm định chung cư cũ

Quân khu 7: Các tổ chức quần chúng phát huy vai trò tiên phong, xung kích

Quân khu 7: Các tổ chức quần chúng phát huy vai trò tiên phong, xung kích

Tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự đua tài sáng kiến

Tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự đua tài sáng kiến

Tư lệnh Nguyễn Kiệm, những kỷ niệm còn mãi

Tư lệnh Nguyễn Kiệm, những kỷ niệm còn mãi

Đạo đức công vụ - thực hành và thực chất

Đạo đức công vụ - thực hành và thực chất

Góp sức trẻ xây dựng biên cương

Góp sức trẻ xây dựng biên cương

Bảo vệ tài nguyên nước

Bảo vệ tài nguyên nước

Chiến sĩ Phòng hóa hăng say luyện rèn

Chiến sĩ Phòng hóa hăng say luyện rèn

Tập huấn nghiệp vụ công tác quân lực toàn quân

Tập huấn nghiệp vụ công tác quân lực toàn quân

Nâng cao kỹ năng ứng cứu ngư dân

Nâng cao kỹ năng ứng cứu ngư dân

"Chuyện nhỏ" không hề nhỏ

Anh Tiến “tủa” ở Lũng Cú

Anh Tiến “tủa” ở Lũng Cú

Lằn ranh trắng

Lằn ranh trắng

“Khó như làm thuốc, dễ như làm thực phẩm chức năng”

“Khó như làm thuốc, dễ như làm thực phẩm chức năng”