Tiêu chuẩn phấn đấu sát nhiệm vụ

Trong những năm gần đây, Cục Tổ chức, TCCT luôn được Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), lãnh đạo Bộ Quốc phòng, TCCT đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm 2018, cục được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. Lãnh đạo Cục Tổ chức tiết lộ: Một trong những bí kíp để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó là: Cục đã cụ thể hóa nội dung CVĐ thành các tiêu chuẩn phấn đấu của người cán bộ ngành tổ chức quân đội, như: Có kiến thức toàn diện, năng lực chuyên môn sâu, khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, tầm chiến lược, phương pháp công tác khoa học, thận trọng, sát thực tiễn đơn vị...

Ở nhiều cơ quan, đơn vị thuộc TCCT đã xác định tiêu chí thực hiện CVĐ cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, đạt thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, như: “Tư duy tổng thể, làm việc cụ thể, mọi việc phải đúng ngay từ đầu” của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; xây dựng đội ngũ cán bộ “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” của các cơ quan pháp chế; “Đẹp trên sân khấu, đẹp trong đời thường” của các đơn vị văn hóa nghệ thuật; “Học viên gương mẫu, tự học, tự quản, tự rèn” của các đơn vị có chức năng giáo dục, đào tạo...

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể thuộc tổng cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: HẰNG THU

Theo Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Cục trưởng Cục Chính trị, TCCT: Trên cơ sở 4 nội dung của CVĐ, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành những tiêu chuẩn phấn đấu phù hợp với đặc điểm và chức năng, nhiệm vụ được giao. Đó là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, sáng tạo của Đảng ủy Cơ quan TCCT và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 788 của Thường vụ QUTƯ, kế hoạch của TCCT về việc phát động CVĐ, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Cơ quan TCCT xác định cụ thể chỉ tiêu, biện pháp triển khai, thực hiện CVĐ trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ và thường kỳ. Hằng năm, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Cơ quan TCCT xây dựng kế hoạch thực hiện CVĐ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Cơ quan TCCT và các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành. Các cơ quan, đơn vị trong tổng cục hướng thực hiện CVĐ vào phát huy tính tích cực, chủ động của các tập thể, cá nhân, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả “3 khâu đột phá”, tạo chuyển biến quan trọng về tổ chức, biên chế; huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội và cải cách hành chính quân sự.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, các cấp ủy đảng, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong TCCT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc quán triệt, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng của CVĐ, các nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân đội, tổng cục và của từng cơ quan, đơn vị. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong TCCT đăng ký phấn đấu thực hiện với những chỉ tiêu thực hiện CVĐ, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua cụ thể, khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Nhiều mô hình hay, việc làm tốt 

Thực hiện các nội dung CVĐ, Cơ quan TCCT đã xác định cụ thể kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/QUTW của QUTƯ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới”, gắn với tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với hình thức, cách làm phù hợp của từng cơ quan, đơn vị, đạt hiệu quả cao.

Theo lãnh đạo Cục Chính trị, TCCT: Thời gian qua, Cơ quan TCCT giúp nhiều địa phương khu căn cứ cách mạng, căn cứ kháng chiến xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà người có công, quyên góp ủng hộ người nghèo, đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt; tổ chức nhiều đợt hoạt động truyền thông, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Riêng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, tổng cục và các cơ quan, đơn vị trong tổng cục tổ chức hoạt động tri ân cấp ủy, chính quyền, nhân dân nơi căn cứ cách mạng, căn cứ kháng chiến với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân.

Cùng với thực hiện hiệu quả công tác dân vận, công tác chính sách, quá trình triển khai thực hiện CVĐ, các cơ quan, đơn vị trong TCCT đẩy mạnh việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật, chế độ công tác. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cơ quan TCCT thường xuyên chăm lo xây dựng tinh thần đoàn kết, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là thực hiện tốt công khai, dân chủ, nhất là dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua sinh hoạt đơn vị, hội nghị quân nhân. Thường xuyên rà soát, bổ sung, xây dựng đầy đủ hệ thống quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc chặt chẽ, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong tổng cục thường xuyên quan tâm lắng nghe và giải quyết quyền lợi chính đáng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, bảo đảm có lý, có tình, không rập khuôn máy móc; kịp thời thăm hỏi, động viên các đồng chí gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn; chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường sống lành mạnh, dân chủ, cởi mở, tin cậy, thương yêu đoàn kết giúp đỡ nhau. Kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến; phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ luật đúng nguyên tắc, trình tự quy định...

Các cơ quan, đơn vị trong tổng cục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm an toàn; tổ chức huấn luyện, kiểm tra, phúc tra điều lệnh đội ngũ chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả tốt; tổ chức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) có nền nếp, chất lượng. Cơ quan tổng cục hoàn thành toàn diện chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, phổ biến tuyên truyền pháp luật; tổ chức bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất... Với phương châm hành động thiết thực trong thực hiện CVĐ, nhiều cơ quan, đơn vị trong tổng cục có các phong trào, mô hình, việc làm tốt, có ý nghĩa như: Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả; nghiên cứu sâu, hướng dẫn kỹ, bám sát tình hình cơ sở; làm việc tròn khâu; cán bộ hai giỏi; bài hay, ảnh đẹp, trình bày tốt; vượt nắng, thắng mưa, say sưa phục vụ; về đích trước thời hạn...

Thực hiện CVĐ và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Cơ quan TCCT thể hiện ý chí quyết tâm cao, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, miệt mài làm việc, cống hiến. Nhiều đồng chí không quản thời gian, kể cả ngày nghỉ, giờ nghỉ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong 5 năm qua đã trực tiếp góp phần để Cơ quan TCCT quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đề xuất với QUTƯ, Bộ Quốc phòng, TCCT các nội dung, biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động CTĐ, CTCT đối với toàn quân sát, đúng, hiệu quả, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Thực hiện CVĐ, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ năm 2014 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT có 966 lượt tập thể, 2.488 cá nhân được thủ trưởng TCCT, thủ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng. Nhiều tập thể, cá nhân được các cơ quan, đơn vị công nhận, tôn vinh là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

QUANG THẮNG