leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, hệ thống truyền thanh nội bộ để tuyên truyền về Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" rộng rãi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...

NGÂN HÀ