leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi tọa đàm trực tuyến. 
Tham dự tọa đàm có Nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo lão thành, chuyên gia, giảng viên đại học...Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu khai mạc tọa đàm.

Tọa đàm đã tập trung thảo luận 3 nội dung chính: Khẳng định những giá trị lịch sử và ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười (CMTM) đối với thế giới, Việt Nam và tương lai nhân loại; Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” của một bộ phận đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những hệ lụy và nguyên nhân của suy thoái, “tự chuyển hóa”; Đề xuất các giải pháp quan trọng chống suy thoái và “tự chuyển hóa” với mục đích nhằm tuyên truyền ảnh hưởng của CMTM đối với Việt Nam qua các thời kỳ, phê phán những nhận thức lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
Nhà báo Hồ Quang Lợi phát biểu khai mạc tọa đàm.  
Các ý kiến tại tọa đàm khẳng định, CMTM đã mở ra một thời đại mới- thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Sự xuất hiện một hệ thống các nước XHCN cùng với trào lưu đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội đã làm cho CNTB phải điều chỉnh quan hệ sản xuất, chính sách xã hội, do đó CNTB đã tạm thời hoá giải được mâu thuẫn đối kháng nội tại. Cũng nhờ đó mà CNTB đã có bước phát triển mạnh, tạo được nhiều thành tựu cho quá trình tiến bộ của văn minh nhân loại. Bên cạnh đó, CNXH tuy mới ra đời song đã giành được nhiều thắng lợi huy hoàng, thành công vang dội trong đấu tranh giải phóng, giành độc lập tự do cho các dân tộc thuộc địa, tạo ra nhiều thành tựu mới chinh phục thiên nhiên, giải phóng sức lao động của con người, củng cố địa vị mới của giai cấp công nhân và người lao động... CMTM không chỉ mang ý nghĩa của một cuộc cách mạng chính trị, mà còn là thành quả của nền văn minh nhân loại.

leftcenterrightdel
Nhà báo Hà Đăng phát biểu tại tọa đàm. 
Một số ý kiến tại tọa đàm có tầm trí tuệ đã phản biện sâu, phản bác những tư tưởng phủ định Chủ nghĩa Mác-Lênin, giá trị lịch sử của CMTM; khẳng định chân lý của thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH; đồng thời đề xuất những giải pháp quan trọng để diệt trừ tệ nạn tham nhũng, quét “giặc nội xâm”, đề cao việc sửa lỗi hệ thống, kiên quyết xoá bỏ cơ chế xin cho, sửa sai triệt để công tác cán bộ, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là cần đột phá triệt để thực thi dân chủ.

leftcenterrightdel
Ông Hoàng Xuân Lương (ngoài cùng bên phải), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người Vùng dân tộc và miền núi, phát biểu tham luận tại tọa đàm. 
Toạ đàm nhận diện suy thoái và “tự chuyển hoá” qua báo chí truyền thông chính là một hành động của giới báo chí nhằm góp một tiếng nói trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), được thể hiện kịp thời trên diễn đàn báo chí truyền thông, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của Đảng, đúng tinh thần Nghị quyết, đúng đối tượng tuyên truyền, theo phương thức tuyên truyền phù hợp với từng loại hình báo chí, từng cơ quan báo chí.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ