Chúng tôi nhất trí với Báo cáo của Chính phủ do tân Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày trước Quốc hội đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng “tuy tạo được sự thay đổi tích cực nhưng vẫn chưa thực sự mang tính đột phá”. Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) cho rằng  tham nhũng  lan nhanh như virus và nguy hiểm như dịch bệnh của nó.

Để ngăn ngừa được nạn tham nhũng, cần phải có “vắc-xin”. Theo tôi, “vắc-xin” hữu hiệu nhất để ngừa tham nhũng đó là sự minh bạch trong chính sách, minh bạch công khai trong kê khai tài sản của cán bộ công chức. Trong thời gian tới, Chính phủ nên có những quy định cụ thể về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát chặt chẽ thu nhập và biến động tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, rửa tiền... Đó sẽ là thứ “vắc-xin” cần thiết để ngừa tham nhũng.

NGỌC DƯƠNG (quận Ba Đình, Hà Nội)