Đồng chí nhắc nhở: “Mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa!”.

Thực tế trong thời gian qua đã có không ít cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ cao cấp tay đã nhúng chàm phải xử lý kỷ luật.

Để tránh tay nhúng chàm, trước hết cán bộ, đảng viên phải giữ nghiêm kỷ luật, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Các cơ quan chức năng làm công tác kiểm tra, thanh tra công tâm thực hiện nhiệm vụ và phát huy tinh thần giám sát của đông đảo quần chúng nhân dân. Việc xử lý nghiêm minh một số cán bộ “tay nhúng chàm” trong thời gian gần đây cũng là lời cảnh báo cho những ai có tư tưởng “nhúng chàm”.

NGUYỄN MINH NGỌC, 86 tuổi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội