Có thể thấy, từ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta đã chỉ ra những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đến Hội nghị Trung ương 6, công tác thi hành kỷ luật Đảng được làm dứt điểm, minh bạch, công tâm, đúng người, đúng tội. Điều này một lần nữa khẳng định, không có “vùng cấm” trong thi hành kỷ luật Đảng. 

Việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ cũng nhận được sự đồng thuận cao trong Đảng, trong dân. Niềm tin của dân với Đảng đang từng ngày được nâng lên trước những quyết định, việc làm sáng suốt mang lại lợi ích thiết thực cho dân, cho nước. Không chỉ riêng tôi mà toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi bởi lại có thêm một Hội nghị Trung ương mang dấu ấn đậm nét. Chúng tôi đang dõi theo tiến trình hội nghị trong niềm tin và sự hy vọng vào những quyết sách, những chủ trương mới có tính chiến lược để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân và giải quyết kịp thời những bức xúc trong xã hội.

TRẦN BÍCH THỦY (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh)