Ngay từ khi mới ra đời, cả hai lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam đều đã gắn bó với nhân dân. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn chú ý giáo dục cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an về mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Một trong những sứ mệnh vẻ vang của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân là bảo vệ nhân dân.

Để bảo vệ được nhân dân đòi hỏi LLVT nhân dân phải trấn áp tội phạm, giữ gìn cuộc sống yên bình của nhân dân. Có nhiều trường hợp, LLVT nhân dân đã phải mang theo cả lá chắn và khí tài chuyên biệt để phòng ngừa những phần tử cực đoạn sử dụng bạo lực  và trấn áp những kẻ cầm đầu. 

Thật đáng xấu hổ là một số người đã ngụy tạo hình ảnh trấn áp tội phạm của  LLVT nhân dân, đưa lên mạng xã hội và gán ghép vụng về đó là những hình ảnh “đàn áp nhân dân”. Vì thế chúng ta cần cảnh giác những chiêu trò tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu  LLVT nhân dân của các thế lực thù địch.

Chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước cần xử lý nghiêm minh, không để những kẻ cực đoan lợi dụng dân chủ, nhân quyền vi phạm pháp luật.

TRỌNG ĐỨC (Cựu chiến binh quận Thanh Xuân, Hà Nội)