Nhân dân đang kỳ vọng với sự ra đời của cơ quan chuyên trách này, việc quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp sẽ được siết chặt. Thực tế thời gian qua cho thấy,  nhiều  tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp đã bị phân tán, nhiều đầu mối quản lý,  khi xảy ra sai phạm không ai chịu nhận trách nhiệm giải trình. UBQLVNNTDN sẽ góp phần quan trọng để “bịt” được các “lỗ hổng” nói trên.   Để UBQLVNNTDN thành công, rất cần một cơ chế hoạt động minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội và người dân, chiêu mộ được người đủ đức, đủ tài, đủ sức làm nhiệm vụ quan trọng đặc biệt này.

PHÚ QUÝ