Tôi nhất trí với các giải pháp mà Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra để tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách, đặc biệt là phải kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách.

Thực tế thời gian qua ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã quản lý không tốt việc chi thường xuyên, rất nhiều khoản chi tiêu lãng phí được quyết toán vào ngân sách Nhà nước, ví dụ như tổ chức hội nghị hoành tráng, quà tặng đắt tiền… Nhiều công trình được xây dựng bằng ngân sách Nhà nước nhưng hiệu quả sử dụng rất thấp. Chợ  xây xong không có người họp, trạm cấp nước sạch để hoang, đường vừa khánh thành đã hỏng…  Rất nhiều khoản chi đã được “hợp thức hóa” để rút tiền từ ngân sách Nhà nước. Vì vậy, tôi đề nghị phải siết chặt kỷ cương ngân sách. Các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần tăng cường hơn nữa việc giám sát các khoản chi tiêu ngân sách.

ĐỖ CƯỜNG (Hải Phòng)