Cử tri chúng tôi hoan nghênh Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời gian qua đã hoạt động rất tích cực, đưa ra xét xử được nhiều vụ tham nhũng lớn, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thế nhưng việc thu hồi tài sản tham nhũng thời gian qua lại không được như mong đợi của cử tri. Trong 10 năm, số thiệt hại do tham nhũng là hơn 59.750 tỷ đồng và 400ha đất, nhưng chỉ thu hồi được 4.676 tỷ đồng và 216ha đất, tức là khoảng 10%. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này là vướng mắc về cơ sở pháp lý trong hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng. Do vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng, cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó cần bổ sung các văn bản pháp luật quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý, chủ quản trong việc phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối tượng tẩu tán tài sản. Hành vi phạm tội về tham nhũng phải xử lý nghiêm theo khung truy tố, còn việc hoàn trả tài sản tham nhũng là căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt hoặc là căn cứ để giảm án khi chấp hành hình phạt. Cần bổ sung quy định trong các vụ án tham nhũng phải cho phép áp dụng biện pháp kê biên tài sản ngay từ khi đủ cơ sở khởi tố một cá nhân nào đó về hành vi tham nhũng để tránh việc “đánh tháo, tẩu tán”…

ĐỖ HẢI HÀ (Hà Nội)