Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trên cơ sở đề xuất về việc tạm dừng quy định tính lương hưu mới, Chính phủ sẽ thảo luận và Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến sau đó mới trình Quốc hội, hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thì mới có thể áp dụng được để lao động nữ đỡ thiệt thòi.

Hoan nghênh Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Tuy nhiên, nếu như ý kiến của Bộ trưởng được đề xuất sớm hơn, ngay trong quá trình xây dựng Luật BHXH thì hay biết mấy. Đây cũng là vấn đề đáng lưu tâm của các đại biểu Quốc hội khi xem xét, bấm nút thông qua một đạo luật.

TUYẾT MAI