Nhờ vậy, trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có những việc làm hữu ích hướng về Tổ quốc, qua đó góp phần thiết thực vào quá trình dựng xây quê hương, đất nước. Để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục có sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử hào hùng của dân tộc; nắm bắt kịp thời tình hình mọi mặt của đất nước trong giai đoạn hiện nay; duy trì và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa dân tộc…, thì việc dạy học tiếng Việt trong cộng đồng là việc làm cần thiết.

Vừa qua, trong cuộc tọa đàm phối hợp hỗ trợ công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo-một trong những đơn vị đồng tổ chức tọa đàm- đã xác định một số nội dung biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác này, như: tổ chức biên soạn tài liệu, bồi dưỡng giáo viên, tình nguyện viên dạy tiếng Việt; xây dựng cổng thông tin điện tử dạy học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài…

Hoan nghênh chủ trương và cách làm thiết thực của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đang tích cực góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

PHẠM HUY