Tôi tán thành ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường ngày 23-11 về việc  cần thiết ban hành Luật An ninh mạng nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tôi cũng hoan nghênh Ban soạn thảo đã đưa nội dung tác chiến không gian mạng vào dự án Luật này. Vì lẽ đó,  tôi  không đồng tình với ý kiến của một số ít đại biểu Quốc hội cho rằng, không cần hoặc chưa cần phải ban hành Luật An ninh mạng.  

Đặc điểm nổi bật của tác chiến không gian mạng là không nhìn thấy hành vi, không nhận biết được trực tiếp đối phương, do đó nếu không có cơ sở pháp lý đầy đủ thì lực lượng tác chiến không gian mạng sẽ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi  đối phương và giành thắng lợi trong chiến tranh không gian mạng. 

Tôi đề nghị cần phải sớm ban hành đạo luật quan trọng này. Luật An ninh mạng phải phù hợp với mục tiêu, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược an ninh quốc gia trên không gian mạng.

PHÚ THỌ