Việc cử nữ sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình thể hiện chính sách bình đẳng giới và đây cũng là mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Xin chúc mừng Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, chúc chị hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề được giao.

Được biết, sắp tới Việt Nam sẽ cử một bệnh viện dã chiến cấp 2 với biên chế 70 người tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó có các nữ sĩ quan. Đây sẽ là dấu ấn tốt của quân đội nhân dân Việt Nam đối với hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc .

HẢI HÀ (Hà Nội)