Thực tế thời gian qua cho thấy dù đã đạt được nhiều thành quả trong công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhưng vẫn có một số trường hợp luân chuyển mà cán bộ trước đó có những sai phạm. Điển hình như trường hợp Trịnh Xuân Thanh, mặc dù không nằm trong diện quy hoạch luân chuyển, không nằm trong danh sách luân chuyển, điều động cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà được luân chuyển về Hậu Giang giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh gây bức xúc dư luận.  

Tôi đề nghị  nếu phát hiện  cán bộ lãnh đạo ở cơ quan, đơn vị nào vi phạm bị kỷ luật thì phải tiếp tục ở tại cơ quan, đơn vị  đó mà sửa chữa và khắc phục khuyết điểm, chứ không nên cho điều chuyển  sang cơ quan, đơn vị khác để giữ chức vụ lãnh đạo tương đương hoặc giữ chức vụ cao hơn. Cần phải ngăn chặn việc “chạy” luân chuyển cán bộ để tránh bị xử lý kỷ luật hoặc “trèo sâu, leo cao”./.

MINH TÂM (quận Ba Đình, Hà Nội)