Lâu nay chúng ta nói đến việc phải bảo vệ trẻ em, nhưng qua những sự việc gần đây như vụ phụ huynh đánh thầy hiệu trưởng rách môi phải đi viện ở Anh Sơn (Nghệ An), vụ phụ huynh bắt giáo viên phải quỳ gối xin lỗi ở Long An và mới đây là  phụ huynh đánh cô giáo đang mang thai ở TP Vinh... thì  đến lúc, giáo viên cũng cần phải được bảo vệ.

Việc xúc phạm thân thể và danh dự của nhà giáo vừa vi phạm pháp lý, vừa vi phạm đạo lý  và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta. Vì thế, đề nghị các cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm.

Tôi đề nghị, trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trình Quốc hội lần này, cần bổ sung thêm một điều về bảo vệ nhà giáo.

HÀ THÚY