Những năm qua, ngành BHXH và ngành giáo dục-đào tạo luôn quan tâm chỉ đạo công tác BHYT HSSV. Hằng năm, cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện đều chủ động cùng với ngành giáo dục-đào tạo cùng cấp tiến hành ký kết chương trình, ban hành kế hoạch phối hợp, thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác BHYT HSSV, xây dựng và giao chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tới các trường học trên địa bàn. Cùng với sự nỗ lực của ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế các trường học, kết quả công tác BHYT HSSV tham gia BHYT tăng dần qua từng năm. Theo ông Vũ Mạnh Chữ, Phó trưởng ban Thu BHXH Việt Nam, số HSSV tham gia BHYT tăng dần trong những năm gần đây. Năm học 2013-2014, số HSSV tham gia BHYT đạt 85%; năm học 2016-2017 đạt 92,5%, tương ứng khoảng 15,9 triệu HSSV có thẻ BHYT. Năm học 2017-2018, BHXH Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT. Để đạt mục tiêu này, BHXH đã chỉ đạo cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nhiều giải pháp, nhưng hiện nay vẫn còn 7,5% số HSSV chưa tham gia BHYT (khoảng 1,5 triệu HSSV), đặt ra nhiệm vụ nặng nề trong việc phát triển BHYT HSSV năm học 2017-2018.

Theo đại diện của Ban Thu BHXH Việt Nam, nguyên nhân chính khiến số lượng HSSV chưa tham gia BHYT là do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế về chính sách BHYT nói chung và BHYT đối với HSSV nói riêng, nhất là chính sách bắt buộc tham gia BHYT của HSSV. Một số cơ sở giáo dục chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chỉ đạo triển khai BHYT học sinh tại các nhà trường, chưa quan tâm thích đáng đến công tác y tế trường học. Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục bậc đại học, cao đẳng chỉ liệt kê số tiền đóng BHYT HSSV vào các khoản thu đầu năm học mà thiếu tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật BHYT cho HSSV. Mặt khác, vẫn còn một số cơ quan BHXH chưa thật sự sâu sát trong quá trình triển khai thực hiện BHYT HSSV, chưa tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện cũng như phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục-đào tạo trong rà soát, đối chiếu số HSSV đã tham gia và chưa tham gia BHYT để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ huynh, HSSV tham gia BHYT và đề xuất giải pháp để HSSV tham gia BHYT.

leftcenterrightdel

Phụ huynh học sinh ở Sơn La nhận thuốc bảo hiểm y tế cho con em mình. Ảnh: TTXVN 

Theo ông Vũ Mạnh Chữ, để đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT thời gian tới, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đây cũng chính là nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28-6-2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.

Nhằm đạt mục tiêu đặt ra, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo ngành BHXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục-đào tạo từ Trung ương đến địa phương để giao chỉ tiêu tham gia BHYT của HS đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV của cơ sở giáo dục là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của HSSV, bảo đảm đến hết năm 2017 đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Tiếp tục thực hiện phương thức thu phí BHYT linh hoạt để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học. Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thì thực hiện thu phí BHYT HSSV của những tháng còn lại năm 2017. Đối với HSSV đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2017. Cơ sở giáo dục thu phần thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn đề xuất sửa đổi một số nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp thực tế như: Trẻ em dưới 6 tuổi chuyển sang học lớp 1 mà sinh vào các ngày trong tháng (sau ngày 30-9) thì được sử dụng đến hết tháng của tháng đủ theo quy định (72 tháng tuổi); học sinh lớp 12 được cấp thẻ BHYT đến ngày 30-9 thay vì cấp thẻ đến ngày 31-5 (kết thúc khóa học). BHXH cũng khẳng định rõ ràng, thực hiện BHYT không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm công dân của mỗi HSSV mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của những chủ nhân tương lai đất nước, khẳng định vai trò của BHYT trong bối cảnh viện phí điều chỉnh theo hướng tính đúng, tính đủ, làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết về tính ưu việt của chính sách BHYT đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. BHXH Việt Nam cũng đề nghị cơ quan chức năng kiên quyết không khen thưởng đối với các nhà trường chưa hoàn thành tỷ lệ HSSV tham gia BHYT, dành một nguồn kinh phí hỗ trợ HSSV tham gia BHYT ngoài phần kinh phí đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ.

THU HƯƠNG