Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thế giới thay đổi từng ngày, xã hội nói chung và trẻ em nói riêng đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Luật Trẻ em quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, trong đó có bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Hội thảo là hoạt động nhằm hướng đến hình thành một mạng lưới kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy các bên liên quan nỗ lực trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

leftcenterrightdel
Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em khẳng định, bên cạnh những cơ hội lớn, thế giới ngày nay vẫn và sẽ tồn tại những nguy cơ xâm hại trẻ em, vì vậy, các quyền được bảo vệ, được an toàn của trẻ em cả trên môi trường mạng cần được quan tâm và bảo đảm hơn nữa.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi nhiều nội dung như: Khung pháp lý về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; trách nhiệm bảo vệ an toàn thông tin, tránh các thông tin sai lệch, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; kinh nghiệm quốc tế trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; khung mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng…

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội thảo.

Các đại biểu đều nhất trí cho rằng, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không phải là việc làm của một cấp, ngành nào mà đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội với việc triển khai nhiều biện pháp như: Tiếp tục rà soát, xây dựng, triển khai hệ thống pháp lý chính sách về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; triển khai các hoạt động phối hợp để nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho các cơ quan chức năng Nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, gia đình; phát triển các dịch vụ phát hiện, phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng; tăng cường công tác thanh tra, điều tra các tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại; đẩy mạnh tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ trách nhiệm trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng…

Mạng lưới quốc gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là một sáng kiến để kết nối các cơ quan chức năng, các tổ chức đại diện cho trẻ em, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam ở quy mô quốc gia để thúc đẩy nỗ lực của các bên liên quan trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Mục đích của mạng lưới là tăng cường sự hợp tác liên ngành giữa các bên liên quan khác nhau trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trên cả ba cấp độ: Can thiệp, hỗ trợ và phòng ngừa.  

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU