Theo ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, tính đến hết năm 2016 cả nước có khoảng hơn 34.300 xe ô tô công. Trong đó xe sử dụng theo chức danh là 864 chiếc, xe công tác chung 17.047 chiếc, xe chuyên dùng 16.330 chiếc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp báo. 
Dự thảo lần này quy định, đối với các chức danh được bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác từ thứ trưởng trở xuống (thứ trưởng và tương đương ở Trung ương; Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập): Đối với công đoạn từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, thực hiện theo hình thức khoán kinh phí. Trường hợp cần thiết phải bố trí xe phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại với các chức danh này, các bộ, ngành có thể bố trí xe để đưa đón các chức danh này từ nơi ở đến nơi làm việc. Đối với Giá mua xe ô tô và điều chỉnh giá mua xe ô tô cơ bản kế thừa quy định hiện hành. Riêng giá mua xe 2 cầu, dự kiến đề xuất tăng từ 1 tỷ 40 triệu đồng lên 1 tỷ 100 triệu đồng (tăng 60 triệu đồng/xe) để phù hợp với giá thị trường của chủng loại xe 2 cầu, đáp ứng được nhu cầu đi lại tại các địa bàn miền núi.

Bộ Tài chính dự kiến phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô như sau: Chức danh có hệ số phụ cấp từ 1,25 đến thứ trưởng và tương đương, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (chức danh quy định tại Điều 6 dự thảo Quyết định): Khoán kinh phí sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại. Trường hợp đi công tác thì bố trí xe phục vụ công tác chung phục vụ công tác hoặc nhận khoán theo hình thức tự nguyện. Chức danh có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 và các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước: Khoán kinh phí sử dụng phương tiện khi đi công tác hoặc bố trí xe phục vụ công tác chung (nếu có).

Nguyên tắc xác định mức khoán kinh phí theo 2 phương án. Phương án I đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6.500.000đ/tháng; mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng, giảm trên 20%. Phương án II mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác, bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. Phương án này, đơn giá khoán thực hiện theo 2 phương án sau: Phương án 1, đơn giá khoán là 16.000đ/km; được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng, giảm trên 20%. Phương án 2 quy định nguyên tắc xác định đơn giá khoán trên cơ sở đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương. Việc xác định đơn giá khoán cụ thể do bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định.

Tin, ảnh: TRƯỜNG GIANG