Nhà máy giấy Lee & Man do Tập đoàn Lee & Man Paper (Hồng Công-Trung Quốc) làm chủ đầu tư. Từ tháng 3-2017, khi vận hành thử nghiệm, nhà máy phát tán mùi hôi, tiếng ồn ra môi trường, khiến người dân sống trong khu vực phản ứng. Tình trạng trên sau đó được khắc phục, nhưng thời gian gần đây mùi hôi từ nhà máy lại tiếp tục phát tán.

Tại buổi làm việc, ông Trần Công Chánh chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh cùng Nhà máy giấy Lee & Man phải rà soát, kiểm tra nghiêm túc, chặt chẽ toàn bộ các mặt công tác xử lý môi trường của nhà máy trước khi được phép đưa vào vận hành chính thức. “Hậu Giang luôn giữ vững quan điểm không vì việc đầu tư phát triển địa phương mà đánh đổi môi trường bằng mọi giá”, ông Chánh khẳng định.

HỒNG HIẾU